Jag arbetar som utbildare, handledare och föreläsare inom förskola, skola och grundsärskola.

Jag är utbildad pedagog med vidareutbildning i specialpedagogik, metodikutvecklings- och handledningsmetodik och är dessutom certifierad instruktör i mindfulness och utbildad i CPS (Collaborative & Proactive Solutions) av Dr. Ross W. Greene. Jag har också medverkat i SVT’s UR-serie ”Barnet och orden”.  

Tjänster

• Föreläsningar
• Kurser, teambuilding och workshops
• Medverkan i projekt
• Handledning av pedagoger
• Arbetslagsutbildning
• Coaching av pedagoger i klassrum
• Handledning av föräldrar, familjehem
• Handledning av barn och ungdomar
• Föräldrautbildning
• Uppdrag via Socialtjänsten

Kunder

• Förskola, skola och grundsärskola
• Kompetenstjänst AB, GR utbildning, Pedagogiskt Centrum
• Föreningar (Friskis & Svettis, idrottsföreningar)
• Kommunförbund i Norden
• Rädda Barnen, FACO, FSDB, Aktivt föräldrarskap, Familjehemscenter
• Länsarbetsnämnder
• Socialtjänster
• Föräldrar
• Nätverk på sociala medier
• UR-Utbildningsradion
• Trossamfund
• Omsorgsföretag (Humana m.fl.), behandlingshem