Läs om de olika kurserna!

Kurs/tjänst av 2

Barn gör rätt om de kan

Förbättra din förståelse för barn som utmanar oss i barngrupper och klassrum.
Öka dina kunskaper om bakomliggande orsaker till deras beteende genom att ta del av ny forskning.

Även om vi vet att barn går tillväga på olika sätt då de ska lära sig samspela med andra eller lösa uppgifter, så saknar vi ofta redskap för att tolka och förstå det vi ser. När vi har dessa redskap, kan vi stödja deras utveckling på ett helt annat sätt. 

Jag föreläser om barn som utmanar oss och där vi reflekterar över tänkbara orsaker, sätt att förebygga och hur beteendet kan hanteras i stunden där det sker.

Kursen är en heldagskurs. Den går även att dela upp i 2 halvdagar – dag- eller kvällstid. 


Kursens innehåll:

● Grundläggande färdigheter i motorik och perception.
Hur motorik och perception påverkar vårt sätt att tolka och förstå det vi upplever. Hur fysisk aktivitet och kognitiv stimulering främjar barns inlärning. Social och emotionell kompetens – självkänsla, självförtroende.

● Betydelsen av en trygg anknytning.
Kompensatoriska pedagoger.

● Att utvecklas som pedagog – kommunikativa strategier.
Personlig kompetens och självreflektion. Öka din förståelse för krävande barn, en förutsättning för att hantera sig själv när barn provocerar. Kommunikation och förhållningssätt - att växa i självkännedom. Att gå i dialog med barn som provocerar.

● Verktyg för förändrat arbetssätt och förhållningssätt.
Metoder i vardagen. Praktiska råd och tips.

 

Referenser

”Tack för en fantastisk dag, mina pedagoger och min chef är lyriska. Din föreläsning väckte mycket tankar och funderingar. Många uttryckte att det var det bästa de varit på. Du tog upp så många olika saker och hela tiden lutade du dej mot styrdokumenten och aktuell forskning. Mycket proffsigt. Jag är så nöjd, nu har vi mycket vi kan jobba vidare med i verksamheten och jag har gyllene tillfällen när jag kan relatera till föreläsningen som alla hört.”

Barbro Nilsson, Förskolechef i Marks kommun
barbro.nilsson@mark.se
Telefon: 0320 21 72 20

Kurs/tjänst 2 av2

Barn idag och föräldrarollen

Upplever Du som förälder att du ibland …
… är vilsen och känner dig osäker i Din föräldraroll?
… har kört fast i gamla spår som inte fungerar?
… ofta hamnar i konflikt med Ditt barn med onödiga utbrott som följd?
… känner dig tjatig och får dåligt samvete?
… ser att ditt barn har svårt att leka och samspela med andra barn eller vuxna?

Målet är att se det positiva och utvecklingsbara hos varje barn!
Kursen är en föreläsning på 2 timmar inklusive frågestund.
Kursen kan också utökas till att vara en halvdags- eller heldagskurs.

Kursens innehåll:

● Att vara förälder i dagens samhälle.
 
● Barn och stress.

● Att vara en mentalt närvarande förälder.

● Ge mer uppmuntran än tjat. 

● Att stärka barns självkänsla - ett sätt att vaccinera mot mobbing. 

● Positiv samvaro och lek tränar samspel med andra.

● Att hantera sig själv när barn provocerar.

 

Referenser

"Jag fick bra tips, nya tankar och idéer. Det var en väldigt inspirerande föreläsning vilket gjorde att man lyssnade aktivt hela tiden."
”Jag vill tacka dig för en oförglömlig, lärorik, uppsträckande och entusiasmerande föreläsning”.

Föräldrar i Svenljunga kommun